Obszary działalności

SilverStripe okiem Internauty
Realizacja szaty graficznej z wykorzystaniem wbudowanego systemu skórek pozwala na bardzo szybkie wprowadzanie zmian w wyglądzie projektu.
W praktyce oznacza to niższy koszt realizacji rebrandingu/liftingu przy zachowaniu takiej samej funkcjonalności.
Możliwość uzyskania kodu o wysokiej jakości pozwala na pełne osiągnięcie zgodności ze standardami internetowymi (W3C) oraz wytycznymi związanymi z dostępnością strony dla osób z wadami wzroku (WAI), gwarantując tym samym poprawne wyświetlanie we wszystkich przeglądarkach podnosząc prestiż projektu. Dodatkowym, niepodważalnym atutem jest elastyczność – pozwalająca na realizacje nawet najbardziej złożonych projektów graficznych.

SilverStripe okiem Redaktora
Wysoką ergonomie oraz krótki czas wprowadzania zmian umożliwiają szablony redakcyjne.
Są one zbiorem formularzy oraz narzędzi, które upraszczają wykonywanie niejednokrotnie nawet złożonych operacji nakładania relacji pomiędzy obszarami oraz modułami portalu.
Redaktor ma do wyboru dwa interfejsy bazujące na taksonomii drzewa lub indeksu. Każdy z nich może zostać wyposażony w wewnętrzną wyszukiwarkę pozwalającą na usprawnienie nawigacji.
Dodatkowym elementem podnoszącym komfort pracy są interfejsy bazujące na technologii AJAX oraz wysoki stopień personalizacji zaplecza.

SilverStripe okiem Specjalisty

Niekwestionowaną zaletą jest architektura oparta na wzorcach projektowych.
Umożliwiają one skrócenie czasu potrzebnego na osiągnięcie założonego celu oraz z definicji wprowadzającej z góry określony sposób kreacji projektu.
Rozdzielenie logiki biznesowej od warstwy prezentacji czynią kod bardziej uporządkowanym i usystematyzowanym.
CMS SilverStripe doskonale sprawdza w realizacji niewielkich instalacji bazujących na hostingu wirtualnym jak i klastrach wysokiej dostępności złożonych ze zwielokrotnionych maszyn fizycznych.
Będąc narzędziem klasy Enterprise umożliwia realizację zadań o znacznym stopniu złożoności i abstrakcji oraz jest solidnym fundamentem w rozwoju projektu nawet przy dużym obciążeniu chwilowym.

SilverStripe okiem Właściciela projektu
Pierwotnie odstraszający poziom złożoności staje się zaletą.
Podmiot wdrażający system przygotowany pod dyktando redakcji, będący produktem „skrojonym” na miarę potrzeb, pozwalającym na rozwój projektu w dowolnym kierunku, odciąża redakcje ze znajomości złożonych zagadnień technicznych.
Redukcja ilości zgłoszeń technicznych jednocześnie obniża koszt utrzymania projektu.
Ograniczenie ilości słabych punktów podnosi bezpieczeństwo oraz stabilność nieprzerwanego dostępu do prezentowanych zagadnień.
Rozwój projektu oraz realizacja nowych pomysłów nie są już ograniczone przez bariery technologiczne wyznaczone przez źle dobrane narzędzie.

Copyright - Symbioza 2011-2023