Obszary działalności

  • Analiza pomysłów
  • Planowanie
  • Określenie rzeczywistych potrzeb
  • Sporządzenie specyfikacji
  • Dobór rozwiązań adekwatnych do zapotrzebowania
  • Analiza zgodności z wymogami specyfikacji
  • Zarządzanie ryzykiem

Planując start lub rozwój projektu bardzo ważne jest przygotownie odpowiedniej dokumentacji, która określi rzeczywiste zapotrzebowanie na określone usługi.

Popularnym trendem w planowaniu oraz realizacji projektów jest uleganie powszechnemu zachwytowi rozwiązań monokulturowych.

Pozorne oszczędności płynące z takiej metodyki zostają w kolejnych etapach życia projektu skonsumowane na próby dostosowania danego rozwiązania pod wymagnia specyfikacji i oczekiwań odbiorcy.

Obok dodatkowych kosztów związanych z kolejnymi godzinami pracy programistów, nie można niewspomnieć o stracie wynikającej z braku sprawnego narzędzia oraz ograniczonego zaufania w stosunku do jego działania.

Odpowiednie planowanie oraz czuwanie nad ryzami projektu pozwala na wychwycenie potencjalnych problemów jeszcze na etapie planowania danych prac.

 

Copyright - Symbioza 2011-2024